Normal_normal_zwangeer3453456

Studerende moeders en zwangere studenten worden belemmerd in de toegang tot het onderwijs. Zij hebben beperkte mogelijkheden om een opleiding af te ronden, zo vinden het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, Vereniging Vrouw en Recht, FNV Vrouw, Nederlandse Vrouwen Raad, PILP-NJCM en Steunpunt Studerende Moeders. Al eerder stelden Steunpunt Studerende Moeders en de Vereniging Vrouw en Recht (VVR) minister Bussemaker van OCW hiervan op de hoogte. Haar reactie hierop is volgens de organisaties echter teleurstellend. Ze willen dat de minister haar verantwoordelijkheid neemt. Dat meldt het Proefprocessenfonds.

De uitval van zwangere studenten en studerende moeders is meer dan 50 procent, in het hbo is dat zelfs 75 procent. Schrikbarend, vinden de organisaties. Eerder stuurde VVR een brief aan minister Schippers over de beperkte wet- en regelgeving en het ontbreken van belangrijke randvoorwaarden om zorg en opleiding te combineren. De combinatie hiervan zorg voor een hoog uitvalspercentage. Bovendien vindt VVR dat er sprake is van discriminatie op grond van geslacht omdat in deze situatie alleen vrouwen benadeeld worden. De minister erkent de problemen, maar vindt dat de verantwoordelijkheid ligt bij de onderwijsinstellingen. Ook bieden het gemeentelijk beleid, individuele klachtenprocedures en bijzondere fondsen volgens haar mogelijkheden. De minister heeft aangegeven in gesprek te willen gaan met de betrokken organisaties.

De organisaties vinden het een positief signaal dat de minister met hun aan tafel wil, maar hebben hun twijfels bij de welwillendheid van de minister. Het lijkt erop dat ze geen aanpassingen van de wet- en regelgeving wil doen. Hierbij verwijst Clara Wichmann naar het internationaal en Europees recht, waarin staat dat de Nederlandse staat de verantwoordelijkheid heeft om alle mogelijke maatregelen te nemen om discriminatie van vrouwen en meisjes tegen te gaan en deze tevens zo veel mogelijk op te heffen. Door de verantwoordelijkheid slechts bij de onderwijsinstellingen en gemeenten te leggen ontstaat er versnippering van het beleid. Dit leidt tot rechtsongelijkheid en discriminatie van zwangere studenten en studerende moeders.

Het Proefprocessenfonds doet samen met de eerdergenoemde organisaties onderzoek naar de regelgeving en het beleid van de onderwijsinstellingen. Zij overwegen juridische stappen om belemmering tot het onderwijs van zwangere studenten en studerende moeders tegen te gaan. De onderzoekresultaten en het gesprek met de minister moeten uitwijzen of zij overtuigd kan worden van de voorgestelde essentiële maatregelen.

© Nationale Onderwijsgids