Normal_geld3252

Hogeschool Utrecht wil haar onderwijs en onderzoek versterken. Hiervoor gaat de hogeschool structureel extra miljoenen investeren, wat bekostigd wordt uit doorgevoerde kostenbesparingen van de hogeschool op ondersteunende diensten. De extra investeringen kunnen tot en met 2020 oplopen tot enkele tientallen miljoenen euro's. Dat meldt Hogeschool Utrecht.

De hogeschool gaat vooral investeren in mensen om enerzijds de werkdruk van onderwijzende en onderzoekende medewerkers te verlagen en anderzijds de kwaliteit van hun werk te vergroten. Jan Bogerd, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Utrecht, riep in zijn blog docenten, opleidingscoördinatoren en vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden op om met elkaar en met studenten in gesprek te gaan over welke investeringen de hogeschool nodig heeft. “Uiteindelijk gaat het erom dat wij studenten en professionals helpen zich te ontwikkelen tot de onderzoekende, wendbare professional van de toekomst”, aldus Bogerd. In het collegejaar 2016-2017 moeten de eerste kwaliteitsimpulsen in onderwijs en onderzoek merkbaar zijn.

© Nationale Onderwijsgids