Normal_hogeschool_van_amsterdam_hva__2_

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) gaat in het nieuwe jaar onderzoek doen naar technologische mogelijkheden om mensen met dementie langer thuis te laten wonen. Dit doet de onderwijsinstelling in samenwerking met kennisinstellingen, zorgorganisaties, bedrijven en belangenverenigingen. Dat meldt de HvA.

Er wordt onderzocht hoe een betere fit kan ontstaan tussen behoeften van mensen met dementie en (technologisch) aanbod van hulpmiddelen door arrangementen op maat aan te bieden. De dementerenden worden actief betrokken bij het onderzoek. Zo worden zij in living labs geïnterviewd over hun situatie en geven zij feedback tijdens het onderzoek. Bovendien gaan de dementerenden mogelijk oplossingen testen.

De meeste ouderen willen dat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Ook de overheid stuurt daarop aan en met behulp van de technologie is er veel ondersteuning beschikbaar om langer thuis wonen mogelijk te maken. Maar voor iedere dementerende is de situatie anders en daardoor is het moeilijk om een passende keuze te maken. De resultaten van het onderzoek zullen breed worden gedeeld.

In het onderwijs wordt steeds meer gedaan aan de kennis van dementie. Zo is de door Martha Flora in juni gelanceerde innovatieve dementiezorgopleiding Hippocampus als eerste door het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland geïntegreerd. Met haar zorginnovatie draagt Martha Flora maatschappelijk bij aan het verbeteren van de zorg voor mensen met dementie. Leren over dementie is daarbij cruciaal en daarom heeft Martha Flora haar inzichten doorverteld naar een unieke leeromgeving voor zowel professionals als mantelzorgers: de Martha Flora Hippocampus.

© Nationale Onderwijsgids