Normal_groningen

Het College van burgemeester en wethouders vindt dat er voor alle inwoners van de gemeente Groningen voldoende en goede woonruimte beschikbaar moet zijn. Ook voor de jongeren die naar Groningen komen voor hun opleiding of werk. De gemeente wil daarom kwalitatief goede woningen voor jongeren creëren en ook de kwaliteit van de bestaande jongeren-huisvesting moet omhoog. Dat meldt de gemeente Groningen.

Groningen kent veel panden waarbij de bewoners ‘op kamers’ wonen. Om te kijken of er in een straat of buurt extra kamers voor jongeren mogelijk zijn gaat de gemeente met een omgevingstoets werken in plaats van met de huidige generieke 15 procent norm. Daarbij wordt gekeken naar het effect op de leefbaarheid en de woonkwaliteit in de buurt. Daarnaast komt er een vergunningsplicht voor het onttrekken van woonruimte vanaf drie kamers in plaats van de huidige vier kamers of meer. De nieuwe richtlijnen gaan ook gelden voor de binnenstad en Selwerd. Om de bouwopgaaf van Campus Groningen te versnellen zullen er nieuwe instrumenten zoals projectfinanciering en een investeringsfonds worden ingezet.

Het college kiest voor meer maatwerk in het kamerverhuurbeleid. Dat staat in de nieuwe woonvisie ‘Wonen in Stad’ die B&W deze week hebben vastgesteld. Een programmatische aanpak is nodig bij het verduurzamen van huizen en het inspelen op de versnelde groei van het aantal kleine huishoudens in de stad. Andere speerpunten zijn ouderen- en zorghuisvesting en de beschikbaarheid van voldoende betaalbare sociale huurwoningen voor de mensen die dit nodig hebben.

Groningen moet volgens het college een ongedeelde stad blijven waar iedereen prettig moet kunnen wonen. Ook zij die minder te besteden hebben. Goedkoop wonen is geen kunst. Goed wonen tegen een sociale prijs is dat wel. Samen met de corporaties wil de gemeente daarom zorgen dat er de komende jaren voldoende betaalbare sociale huurwoningen zijn en blijven. 

© Nationale Onderwijsgids