Normal_mbo_leerlingen_koks_horeca

In Nederland heeft meer dan de helft van de jongeren naast school een bijbaan. Op Caribisch Nederland is dit ongeveer drie op de tien. Op de eilanden gaan een opleiding en bijbaan minder goed samen dan in Europees Nederland. De helft van de jongeren op Bonaire en Sint-Eustatius is niet op zoek naar een baan en is daar ook niet voor beschikbaar. In Nederland is bijna zes op de tien jongeren werkzaam en is een kwart van de jongeren niet beschikbaar voor en op zoek naar werk. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Een bijbaan naast de opleiding is voor Caribisch Nederlandse jongeren veel minder gangbaar dan hun Europees-Nederlandse leeftijdsgenoten. Van de jongeren op Bonaire die onderwijs volgen, heeft 16 procent daar een baan naast. Op Sint-Eustatius en Saba komt het vrijwel niet voor dat jongeren die naar school gaan werk hebben. In Nederland daarentegen heeft meer dan de helft van de schoolgaande jongeren een bijbaan. Het volgen van een opleiding of studie is op de eilanden dan ook één van de belangrijkste redenen om niet te kunnen of willen werken. Op Saba is dit zelfs de belangrijkste reden. Op dat eiland wonen relatief veel studenten omdat er een medische school is gevestigd.

Het verschil tussen Europees en Caribisch Nederland komt voor een deel doordat het aantal aanwezige bijbanen, in bijvoorbeeld horeca of supermarkten, in Caribisch Nederland kleiner is. Uitzondering daarop is Bonaire, waar de horeca wel relatief groot is. Bovendien worden de aanwezige banen in deze sectoren veelal ingenomen door oudere werknemers (25 jaar en ouder).

© Nationale Onderwijsgids