Normal_docent_college_klas_les_studenten

De Hogeschool Rotterdam maakt zich zorgen over de grote uitval van leerlingen die vooraf een mbo-opleiding hebben gevolgd. Steeds meer van deze leerlingen lukt het niet om binnen vijf jaar hun diploma te behalen. In schooljaar 2010-2011 behaalde 64 procent van alle studenten nog binnen vijf jaar hun diploma, nu is dit gedaald naar 57 procent. De daling zou grotendeels komen door de leerlingen met mbo-diploma die tijdens de opleiding uitvallen. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Ieder jaar stromen er zo'n 2700 leerlingen van het mbo door naar de Hogeschool Rotterdam. Het slagingspercentage op de hogeschool zou vooral laag zijn onder jongens met een niet-westerse achtergrond en een mbo-diploma. Van deze jongens haalt een op de zes binnen vijf jaar zijn diploma, vier jaar geleden was dit nog een op de drie. Ook onder autochtone jongens is het percentage met diploma gedaald van 50 procent in 2010-2011 naar 44 procent afgelopen schooljaar.

Ook onder de vrouwelijke studenten is een daling te zien. Onder de autochtone meiden is het aantal dat een diploma haalt, gedaald van 62 procent naar 52 procent. Andere schooljaren haalde twee op de vijf (39 procent) meiden met een niet-westerse achtergrond nog een diploma, nu is dit gedaald naar een op de vier (26 procent).

In de prestatieafspraken van de hogeschool staat dat ze een rendement moeten hebben van 65 procent. Nu voldoet de hogeschool hier niet aan. De woordvoerder van de hogeschool benadrukt dat de school wel aan de andere overeenkomsten voldoen die vijf jaar geleden zijn gemaakt met het ministerie van onderwijs. “Zo is onze kwaliteit omhoog gegaan, mogelijk is de uitval daar een gevolg van. Ook het opleidingsniveau van docenten is toegenomen”, aldus de woordvoerder. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van de uitval. De resultaten van het onderzoek worden eind deze maand verwacht, dan kan de hogeschool ook pas maatregelen inzetten. 

© Nationale Onderwijsgids