Normal_studenten_leerlingen_school_klas

In de afgelopen accreditatieronde zijn alle pabo-opleidingen geslaagd en behaalde bijna een derde van de Nederlandse pabo's, 7 van de 24 opleidingen, het eindoordeel "goed". De andere zeventien opleidingen zijn "voldoende" van kwaliteit. De laatste jaren is de kwaliteit van de pabo-opleidingen versterkt. Er is een opmerkelijke verbeterslag gemaakt en hun inspanningen worden zichtbaar in deze beoordelingsronde. De verbetering van de kwaliteit manifesteert zich in de instroom, het docentenkorps, het eindniveau van en de kwaliteitscultuur in de opleidingen. Dit meldt de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Deze constateringen blijken uit de huidige accreditatieronde van het cluster hbo-bachelor opleidingen Opleiding tot leraar Basisonderwijs. Tevens blijkt dat de ontwikkeling in de eindkwalificaties bij alle pabo's heeft geleid tot een aanscherping van de programma's en de toetsing. De pabo's werken nu met een adequaat toetsbeleid. Wat betreft de samenwerking met het werkveld worden de docenten bij bijna alle pabo's ingezet om de studenten op de werkplek te begeleiden. Ook het onderzoekscomponent wordt door de meeste pabo's samen met het werkveld uitgevoerd.

De pabo-opleidingen hebben een opvallende verbeterslag gemaakt ten opzichte van de vorige beoordelingsronde in 2009, waarbij nog aanvullende beoordelingen nodig waren. NVAO-voorzitter Anne Flierman: “Er is veel in beweging gezet om de kwaliteit van de pabo's te versterken en zij hebben actief gereageerd op de maatschappelijke bezorgdheid over de kwaliteit van de lerarenopleidingen. Ook de interne kwaliteitszorg en de kwaliteit van het personeel(sbeleid) laten verbetering zien. Het is vooral belangrijk dat de forse stappen vooruit vertaald worden in vertrouwen in en zelfvertrouwen bij de leerkracht. Dat stimuleert en leidt tot verdere kwaliteitsverbetering.”

Hoewel bij alle opleidingen hard is gewerkt aan het versterken van de onderzoekslijn in het curriculum, ziet de NVAO nog als aandachtspunt het verder ontwikkelen van de onderzoeksvaardigheden bij en het zelf uitvoeren van onderzoek door docenten om studenten de noodzakelijke onderzoekende houding bij te brengen.

© Nationale Onderwijsgids