Normal_normal_college_zaal_klas_lokaal_studenten

Het aantal ingeschreven studenten aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is voor het eerst sinds jaren gedaald. Vorig jaar begonnen nog ruim twaalfduizend studenten aan een studie, dit jaar zijn dat ruim tienduizend: een daling van bijna 13 procent. Eén van de oorzaken is de aangekondigde afschaffing van de studiefinanciering. Dit meldt het Parool.

De HvA zegt niet ontevreden te zijn over de dalende instroom van eerstejaars. Teveel studenten zou drukken op de kwaliteit van het onderwijs, wat ervoor kan zorgen dat studenten langer moeten studeren.

Vanwege de aangekondigde afschaffing van de studiefinanciering schreven vorig jaar uitzonderlijk veel studenten zich in voor een studie aan de HvA. Maar ook de invoering van de studiekeuzecheck is een reden dat er dit jaar minder eerstejaarsstudenten zijn. De HvA heeft de studiekeuzecheck ingevoerd om de kans te verhogen dat studenten succesvol afstuderen. Hoewel de check niet bindend is, geeft het wel aan hoe de HvA denkt dat de student zal presteren. Daarnaast zijn bij verschillende opleidingen een numerus fixus of decentrale selectie ingevoerd, waardoor minder studenten aan de start van het studiejaar verschijnen.

© Nationale Onderwijsgids