V.l.n.r. Larissa Gonzalez (winnaar HBO), Cirsten Zwaagstra (winnaar WO) en Leendert van Bree (voorzitter jury)

Donderdag heeft de jury bekend gemaakt dat Cirsten Zwaagstra en Larissa Gonzalez de winnaars zijn van 12e editie van de Rachel Carson Milieuscriptieprijs. Gonzalez viel in de prijzen in de categorie hbo met haar scriptie over de duurzaamheid van aardwarmte, Zwaagstra won met haar onderzoek naar de verstening van particuliere tuinen de prijs voor de beste wetenschappelijke scriptie van het jaar.  

De Milieuscriptieprijs is vernoemd naar Rachel Carson, de auteur van het boek ‘Silent Spring’. Dit boek markeerde zo’n vijftig jaar geleden het begin van een brede publieke bewustwording van de milieuproblematiek in grote delen van de wereld. Met de prijs willen VVM, netwerk van milieuprofessionals, en een aantal milieustudieverenigingen grotere bekendheid geven aan de onderzoeksresultaten van studenten op milieugebied.
 
De titels van de winnende scripties zijn:
  • Cirsten Zwaagstra – The contribution of soil sealing in urban private gardens to runoff and urban heating; Rijksuniversiteit Groningen 
  • Larissa Gonzalez – Aardwarmte: De duurzaamheid van geothermie; Climate & Management Haagse Hogeschool.
De juryleden, afkomstig uit het milieuwerkveld, de universiteiten en het hoger onderwijs, keken naar originaliteit, toepasbaarheid, relevantie, toegankelijkheid en wetenschappelijkheid. Het juryrapport is opvraagbaar bij de VVM. 
 
© Nationale Onderwijsgids