Normal_ict_internet_modem_router_computer

(Novum) - Het aantal vacatures voor ict-personeel neemt dit jaar met twintig procent toe tot 34 duizend. Bedrijven vragen vooral om hoger opgeleid personeel. Als er geen maatregelen worden genomen, dreigt zelfs een tekort aan medewerkers, schrijft het UWV vrijdag in een sectoranalyse.

Vorig jaar had de ict-sector nog 28 duizend openstaande vacatures. De komende jaren loopt het aantal vacatures verder op naar 37 duizend, zo verwacht het arbeidsbureau. In totaal werken in de sector nu een kwart miljoen mensen.

De sector kan moeilijk aan voldoende gekwalificeerd personeel komen, omdat de technieken steeds evalueren, wijst het UWV. Naast bestaande functies zoals systeemanalist en informatiespecialist, is er bijvoorbeeld nu veel vraag naar personeel dat kan omgaan met nieuwe technologieën zoals 3D-printen en Big Data. Personeel dat niet direct ict-werk uitvoert, moet bovendien ook steeds vaker kennis hebben van de nieuwe ontwikkelingen.

Dat er moeilijk aan personeel is te komen, vormt een 'urgent probleem' voor de sector aldus het UWV. "Deze sector ontwikkelt en verandert razendsnel", zegt onderzoeker Kees van Uitert. "Het is daarom van belang om te blijven investeren in instroom en opleiding van werknemers."