Normal_hogeschool_windesheim

Hogeschool Windesheim in Zwolle gaat onderzoeken of het haar lerarenopleidingen efficiënter kan aanbieden. Vooral de kleinere opleidingen zijn relatief duur. Vorig jaar veroorzaakten deze studies een verlies van 2,4 miljoen euro op de begroting. Ondanks dat staat de hbo-instelling er financieel goed voor, zo blijkt uit het jaarverslag over 2013. Dit meldt De Stentor.

Windesheim heeft 2013 met een positief resultaat kunnen afsluiten. Op de totale begroting boekte de hogeschool een winst van 5,7 miljoen euro. De verliezen bij de afdeling Educatie kan de school dan ook wel hebben. Toch gaat Windesheim kijken of de pabo-opleidingen anders opgezet kunnen worden. Zo wil de school kijken of het de onderwijsprogramma's van de voltijds- en deeltijdsopleidingen en het afstandsonderwijs kan samenvoegen. Het aantal opleidingen blijft hetzelfde omdat Windesheim een breed aanbod wil houden.

Afgezien van de financiën gaat het goed met de Zwolse pabo. De opleiding kampte enige tijd met kwaliteitsproblemen. Deze lijken nu verholpen. De studenttevredenheid stijgt en ook de accreditatiebeoordelingen waren goed. Komend studiejaar verwacht Windesheim weer ruim zesduizend studenten op de opleiding, ongeveer evenveel als vorig jaar.

© Nationale Onderwijsgids