Normal_werk_werkzoekende_werkloos_arbeidsmarkt_solliciteren_vacatures

Ruim tachtig procent van de afgestudeerden van de hogeschool vindt binnen drie maanden een baan. Bijna zeventig procent komt zelfs geen dag thuis te zitten na het behalen van het diploma. Dit blijkt uit de nieuwe HBO-monitor, zo meldt de Vereniging Hogescholen.

De jaarlijkse HBO-monitor geeft een overzicht van de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo-studenten. Eind 2013 werden voor de monitor bijna 20.000 studenten anderhalf jaar na hun afstuderen ondervraagd over hun arbeidssituatie. Vier op de vijf van de ondervraagden blijkt werk te hebben gevonden. Daarmee ligt de werkeloosheid onder afgestudeerde hbo'ers opnieuw lager dan onder academici en mbo'ers.

Afgestudeerden uit de sector Gezondheidszorg vinden het snelst een baan. Na de techniek-opleidingen (8,1 procent) kent deze sector ook de laagste werkeloosheid (6,7 procent.). Gediplomeerden uit de sociaal-agogische sector moeten het langst zoeken naar werk maar toch vindt nog steeds bijna tachtig procent binnen drie maanden een baan.

Bijna driekwart van de afgestudeerde hbo'ers vindt werk binnen het eigen vakgebied en op hbo-niveau. Voor gediplomeerden uit de zorg- en pedagogische opleidingen geldt dat zelfs voor negen op de tien. De tevredenheid over de aansluiting van de opleiding op de arbeidsmarkt is daardoor over het algemeen hoog.

© Nationale Onderwijsgids