Studenten HZ University doen onderzoek in rivierdelta in Spanje

VLISSINGEN - Zaterdag zijn 28 studenten uit het vierde jaar van de hbo-opleiding Aquatische Ecotechnologie van de Delta Academy vertrokken naar Zuid-Spanje. Daar gaan de studenten van HZ University of Applied Sciences onderzoek doen in de rivierdelta van Guadelete. Dat meldt de website van de Zeeuwse hogeschool.

De studenten van de Delta Academy gaan twee weken lang een Europees veldstudieonderzoek uitvoeren naar river basin management. Ook zullen zij een pakket maatregelen presenteren voor het verbeteren van de waterkwaliteit en -kwantiteit in de Zuid-Spaanse rivierdelta.

Dit onderzoek is een onderdeel van de in 2005 vastgestelde Europese Kaderrichtlijn Water en wordt samen met drie Europese universiteiten uitgevoerd.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres