Logo_nvvc

Tijdens het jaarlijkse European Society of Cardiology congres heeft een bijzonder orkest bestaande uit cardiologen, verpleegkundigen en hartpatiënten uit heel Nederland 25.000 euro opgehaald voor reanimatieonderwijs aan jongeren. Het concert vond zondagavond 1 september plaats in het Concertgebouw in Amsterdam. Onder leiding van dirigent Jacob Slagter namen de ‘hartliefhebbers’ hun muziekinstrument ter hand in de wereldberoemde concertzaal, die plaats biedt aan 1900 bezoekers. Met het benefietconcert is zoveel mogelijk geld ingezameld, zodat een vliegende start kan worden gemaakt met reanimatieonderwijs aan studenten op MBO- en HBO-scholen. Door jongeren te trainen in reanimatie en AED -gebruik kan de overlevingskans bij een hartstilstand worden verdubbeld. Het benefietconcert is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC).

Studenten leren reanimeren
Jaarlijks worden meer dan 16.000 mensen getroffen door een hartstilstand. Iedere week worden 300 personen buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand, meestal als gevolg van een acuut hartinfarct. Van de mensen die worden gereanimeerd overleeft slechts 23%, mits de reanimatie snel wordt gestart. Dit percentage kan fors omhoog als meer omstanders adequate hulp kunnen bieden. Daarom is het belangrijk dat meer mensen leren reanimeren.
De opbrengst van het Cardiologenconcert komt ten goede aan reanimatie-onderwijs voor 2.500 studenten van het ROC van Amsterdam. Zij doen mee met het CRASH project (Cursus Reanimeren voor Alle Studenten in Holland) van de Nederlandse Reanimatie Stichting. Doel van het project is om alle ruim 900.000 MBO- en HBO-studenten in Nederland te trainen in reanimatie en AED-gebruik om zo het aantal burgerhulpverleners sterk te vergroten.

30.000 cardiologen bijeen
Aanleiding voor het benefietconcert is het jaarlijkse European Society of Cardiology congres dat op zaterdag 31 augustus is begonnen. Ruim 30.000 cardiologen uit Europa zijn bijeen gekomen in Amsterdam om nieuwe inzichten en onderzoeksresultaten op het gebied van cardiologie met elkaar te delen. Hoogtepunt van de tweede congresdag was het ‘cardiologen-concert’: http://www.concertcardiologie.nl.

Betere zorg bij acuut hartinfarct
Het verhogen van het aantal burgerhulpverleners door studenten te leren reanimeren (CRASH) in samenwerking met de Nederlandse Reanimatie Stichting maakt deel uit van het landelijk project van de NVVC onder de naam ‘NVVC Connect’. Dit sluit ook aan bij initiatieven van de Hartstichting. NVVC Connect heeft als doel de zorg voor patiënten met een acuut hartinfarct te verbeteren. Uitgangspunt daarbij is een sterke en goed samenwerkende keten: van huisarts en ambulance tot en met dottercentrum en hartrevalidatie. Omdat elke minuut telt, moet de keten van zorgverleners zo efficiënt mogelijk zijn georganiseerd om het sterftecijfer nog verder terug te dringen. NVVC Connect staat dan ook voor goede organisatie van zorg in regionale zorgnetwerken. Als resultaat tonen recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan dat het aantal mensen dat sterft na een acuut hartinfarct de laatste jaren fors daalt.

© Nationale Onderwijsgids