Normal_docent_picto

’S HERTOGENBOSCH – Docenten in het hoger beroepsonderwijs maken steeds vaker gebruik van de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in hun beroepsveld, zo meldt Punt.Avans. Vergeleken met vorig jaar is het aantal docenten dat een lerarenbeurs heeft toegewezen gekregen al met honderd toegenomen.

In 2008 riep het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) deze subsidie in het leven teneinde de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Vorig jaar maakten nog 534 hbo-docenten gebruik van de beurs, in oktober van dit jaar ligt dit aantal al ruim hoger met 639 beurzen.

In het meest recente begrotingsakkoord zijn afspraken gemaakt waardoor dit aantal nog flink kan toenemen. Van de investeringsinjectie van 105 miljoen euro voor de verbetering van het onderwijs is twintig miljoen euro gereserveerd voor het hoger onderwijs. Het grootste gedeelte van dit bedrag is bedoeld om extra docenten de mogelijkheid te bieden om hun mastertitel te behalen.

© Nationale Onderwijsgids / Martijn van Noppen