Normal_huiswerk_engels

ZWOLLE – Het afgelopen studiejaar hebben studenten van de Lerarenopleiding Engels van hogeschool Windesheim in kleine groepjes (tutorials) aan hun Engels gewerkt door eerstejaars pabo-studenten bijles te geven in Engels. Een uitkomst voor studenten van beide opleidingen.

De studenten Engels oefenden in het geven van ‘bijles’ en ze kregen inzicht in wat Pabo-studenten lastig vinden. De Pabo-studenten verbeterden hun Engelse spreekvaardigheid, uitspraak en woordenschat, wat weer bijdraagt aan de kwaliteit van Engels in het basisonderwijs.

De periode van de tutorials liep vanaf februari tot aan de zomer. Onlangs hebben de studenten deze periode afgesloten met een presentatie (in het Engels) van hun eindproduct.

De meeste leerlingen op de basisschool krijgen in de bovenbouw Engelse les. Op steeds meer scholen wordt er al eerder in de onderbouw spelenderwijs Engelse les gegeven. Het Ministerie van Onderwijs vindt een goede aansluiting van de Engels taal van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs belangrijk. Dit begint natuurlijk bij het opleiden van leerkrachten die de Engels taal voldoende beheersen.

© Nationale Onderwijsgids / Martijn van Noppen