Normal_617

Vragen over het eindexamen? Scholieren bellen LAKS, ouders bellen 5010!

Het landelijk eindexamen start maandag 17 mei en dit jaar doen circa 204.100 leerlingen examen. De uitslag wordt vanaf 16 juni (vmbo) en 17 juni (havo en vwo) bekend gemaakt. De examens voor het tweede tijdvak (herkansen en inhalen) vinden plaats in de week van 21 juni. Een spannende tijd. Niet alleen voor leerlingen maar ook voor ouders. Als ouder wil je samen met je kind goed voorbereid de eindexamenperiode in gaan. Daarbij spelen verschillende vragen een rol: gaat mijn kind het eindexamen halen? Wat gebeurt er als mijn kind een herkansing heeft? Wat als mijn kind zakt? Mijn kind heeft dyslexie, hoe gaat school hier tijdens het examen mee om? De medewerkers van de gratis informatie- en adviesdienst 0800 5010 beantwoorden al deze vragen en geven zo nodig advies.

Naast alle regels en wetten rondom het eindexamen zijn er ook opvoedkundige vragen. Hoe bereid ik mijn kind goed voor op het eindexamen? Hoe stimuleer ik mijn kind goed te plannen voor en tijdens het examen? Hoe maakt mijn kind de juiste studiekeuze? Scholieren bellen over eindexamens, uitslagen en vele andere onderwerpen naar LAKS. Ouders kunnen met deze vragen terecht bij 5010! Goed voorbereid het examen in!
Willen ouders meer lezen over hoe ze hun kind goed kunnen voorbereiden op het eindexamen? Bekijk op de site van OUDERS & COO (www.ouders.net) het filmpje over eindexamens. Daarnaast kunnen ze op deze site gratis de folder ‘Tien tips om uw kind goed voor te bereiden op het eindexamen’ downloaden.Over 5010
OUDERS & COO is één van de zes deelnemende organisaties van de landelijke informatie- en adviesdienst 0800 5010. Ouders kunnen hier terecht met vragen over onderwijs (elke schooldag tussen 10.00 en 15.00 uur). De 5010-medewerkers van OUDERS & COO zijn in het telefonisch keuzemenu bereikbaar via keuzetoets 1, en dan 3. Belangrijk: dit nummer is volkomen gratis! Ouders kunnen hun vraag ook per mail stellen via www.5010.nl en ontvangen binnen drie schooldagen antwoord.

Elke onderwijsvraag welkom
Overigens geven de  5010-medewerkers gedurende het gehele jaar informatie en advies over allerlei schoolzaken. Ouders van kinderen in het basis- of voortgezet onderwijs kunnen bij 5010 hun vraag voorleggen over wat er maar op school kan spelen, zoals: schoolkeuze, leerplicht, pesten op school, groepsgrootte, overgaan en zittenblijven, testen en toetsen, het “rugzakje”, dyslexie of andere leerproblemen, de ouderbijdrage of vragen rondom medezeggenschap op school. Bij OUDERS & COO staat een team van juristen, (ex-)onderwijskrachten en pedagogen klaar om ouders te informeren en adviseren via www.5010.nl en 0800-5010 (gratis nummer) of 0900-5010123 (voor mobiel bellers, € 0,45 per gesprek plus de kosten voor mobiel bellen) . Doel van elk gesprek en elke mail is om ouders snel en volledig te informeren en adviseren, en de relatie tussen school en ouders te versterken. De 5010- service is professioneel, laagdrempelig en onafhankelijk. 5010 is in 2004 opgericht en wordt gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

OUDERS & COO is de landelijke ouderorganisatie voor christelijk en oecumenisch onderwijs.