Normal_608

Naast de normering voor het havo-examen Nederlands, wordt ook de normering voor het havo-examen wiskunde B aangepast. Het College voor Examens (CvE) besloot daartoe na overleg met het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). De norm voor havo-wiskunde B werd vastgesteld op 1,5.

Door middel van een ingewikkelde berekening komen eindexamenkandidaten door de bijstelling uit op een hoger cijfer. Het is momenteel nog niet bekend voor hoeveel havisten een onvoldoende hierdoor wordt omgebogen in een voldoende.

Het LAKS kreeg met name over het examen Nederlands veel klachten binnen: 14.000 keer belden of mailden scholieren de organisatie. Vooral de samenvattingsopdracht bleek een moeilijk te nemen obstakel.

Ook voor de vwo-examens aardrijkskunde en scheikunde zijn de correctievoorschriften aangepast. Bij aardrijkskunde werd een te moeilijk vindbare plaatsnaam gehanteerd en bij scheikunde ontbrak bij een aantal examens een bijlage.

Bron: Volkskrant / LAKS