Ruime meerderheid van de scholieren maakt zich zorgen over studiekosten

Hoewel havo- en vwo-bovenbouwscholieren goed op de hoogte zijn van wat studeren kost en aangeven controle te hebben over hun huidige financiën, maakt een ruime meerderheid (59 procent) zich (ernstige) zorgen over hun studiekosten. Vwo’ers meer dan havisten en meisjes meer dan jongens. Dat blijkt uit het onderzoek Financiële stress bij scholieren van Qompas, specialist in loopbaanontwikkeling. Het onderzoek is gedaan onder 943 eindexamenkandidaten en voorlaatstejaars. Dat meldt Qompas. 

De herinvoering van de basisbeurs vanaf 2023-2024 vermindert de geldzorgen voor zes op de tien scholieren, maar voor een kwart van de vwo’ers (23 procent) en voor 15 procent van de havisten maakt dit niks uit. Scholieren die zelf (een deel van) hun studie betalen maken zich meer zorgen over hun studiekosten dan scholieren van wie de ouders de kosten betalen. 

Aanvullende beurs 

De helft van de havisten en 34 procent van de vwo’ers weet niet dat scholieren met minder vermogende ouders een aanvullende beurs kunnen aanvragen. Zeker nu alles veel duurder wordt, is dit een zorgelijk aantal. Mogelijk zien potentieel goede studenten daardoor af van studeren omdat ze denken dat het te duur is.

Op de hoogte van hun studiekosten 

Opvallend is hoe goed scholieren op de hoogte zijn van hun studiekosten, zoals hoogte van het collegegeld, wat ze kwijt zijn aan leefgeld per maand en hoeveel basisbeurs ze krijgen. Meer dan de helft kijkt vooruit met de eigen financiën. Eén op de vijf kijkt alleen naar de korte termijn. 

Studiekosten delen met ouders 

Een op de vijf scholieren is zelf verantwoordelijk voor het betalen van de studiekosten. Voor een kwart geldt dat ouders de kosten dragen. Iets meer dan de helft deelt die kosten met ouders. Scholieren uit de hoogste sociaaleconomische statusgroepen (SES) betalen het minst vaak zelf hun eigen studiekosten (13 procent). Ter vergelijking: in de laagste SES-groep betaalt 26 procent de studie zelf. 

Door: Nationale Onderwijsgids