Middelbare scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor het eindexamen

Duizenden middelbare scholieren krijgen donderdag te horen of ze geslaagd zijn voor het eindexamen. In totaal deden er dit jaar ruim 188.000 leerlingen mee. In het vmbo waren dat er 92.000, op de havo's bijna 55.000 en in het vwo bijna 41.000.

Leerlingen van vmbo-kader en -basis krijgen de uitslag pas volgende week woensdag. Hoeveel leerlingen landelijk zijn geslaagd wordt donderdag nog niet bekendgemaakt, maar pas in het najaar.

Tweede tijdvak 

Volgende week maandag begint het tweede tijdvak van de eindexamens. Dit is bedoeld voor leerlingen die in het eerste tijdvak niet al hun examens hebben gemaakt of die een examen herkansen.

Recordaantal klachten 

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) kreeg dit jaar een recordaantal van 285.700 klachten binnen over de eindexamens. Veel daarvan gingen over te lange en ingewikkelde teksten en het gebruik van te moeilijke woorden. Ook waren er veel klachten over opgaven die niet aansloten bij de in de lessen behandelde stof.

Door: ANP