Normal_4484

(Novum) - Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) heeft geen ruimte voor alternatieve bezuinigingen op het passend onderwijs. Dat antwoordde de bewindsvrouw donderdagavond op de enige vraag die de oppositiepartijen stelden tijdens het het spoeddebat over de kwestie.

De bewindsvrouw zei dat ze gebonden is aan het regeerakkoord, en daarmee aan de driehonderd miljoen euro aan bezuinigingen op het onderwijs voor kinderen met een handicap.

André Rouvoet (ChristenUnie), die het debat had aangevraagd, diende daarop een motie in waarin het kabinet wordt opgeroepen af te zien van de bezuinigingen. De oppositie is hier fel tegen gekant. Het zou onder meer leiden tot het ontslag van zesduizend leraren en een verschraling van het onderwijs.

De Tweede Kamer debatteerde woensdag ook al uitgebreid over de bezuinigingsvoorstellen, die worden gesteund door een meerderheid van VVD, CDA en PVV.

Van Bijsterveldt herhaalde dat het speciaal onderwijs de afgelopen jaren uit de hand is gelopen. Veel meer kinderen krijgen een 'stempel' dan vroeger. Zij wil dat kinderen met een handicap veel meer in het reguliere onderwijs worden opgevangen.

VVD, CDA en PVV willen wel dat de bezuinigingen er niet toe leiden dat scholen voor doven, slechthorende, blinde kinderen en leerlingen met epilepsie hun deuren moeten sluiten als gevolg van de bezuinigingen.

De oppositie wilde eigenlijk debatteren met premier Mark Rutte (VVD), omdat hun alternatieve voorstellen leiden tot een wijziging van het regeerakkoord. Rutte liet echter tot tweemaal toe weten dat Van Bijsterveldt prima het woord kan voeren namens het kabinet.

Dit leidde tot woedende reacties bij de oppositiepartijen. 'Stuitend' en 'schoffering' viel er te beluisteren. Rouvoet sprak namens alle oppositiepartijen zijn 'treurnis' uit over het besluit van de premier. Dit werd niet vastgelegd in een motie.