Normal_4462

(Novum) - Uiterlijk 1 juli 2012 moeten alle scholen zijn gecontroleerd op de risico's van asbest. Staatssecretaris van Milieu Joop Atsma (CDA) gaat hierop aandringen bij de gemeenten en brancheorganisaties, zegde hij woensdag toe tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer.

Het debat werd gehouden naar aanleiding van een uitzending van Zembla. Uit onderzoek van het programma bleek dat 75 procent van de basisscholen en 52 procent van de middelbare scholen nog geen of geen volledige asbestinventarisatie hebben laten uitvoeren.

Het kankerverwekkende asbest kan vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden. Bij een kwart van de middelbare scholen die wel zijn onderzocht op asbest, is direct gevaar voor de gezondheid, zo is volgens Zembla gebleken. Bij vijf procent van de basisscholen was dit het geval.

Verschillende partijen drongen er op aan dat Atsma de scholen zou verplichten tot het laten uitvoeren van een inventarisatie. De bewindsman wil daar echter niets van weten. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt echt bij de gemeenten en de schoolbesturen, benadrukte hij meerdere malen.

Niettemin zegde hij toe bij de brancheorganisaties PO- en VO-Raad te zullen aandringen dat alle scholen voor juli volgend jaar die inventarisatie laten uitvoeren.