(Novum) - Het COC is bezorgd over de opstelling van de nieuwe minister van OCW Marja van Bijsterveldt (CDA) ten aanzien van de acceptatieplicht voor scholen van homoseksuele leraren.

In een interview met het Nederlands Dagblad stelde Van Bijsterveldt vrijdag dat de 'enkele feit constructie', waarbij christelijke scholen geen medewerkers mogen ontslaan vanwege het enkele feit dat iemand homoseksueel is, maar wel als er sprake is van 'bijkomende omstandigheden', wat haar betreft in stand kan blijven.

Het voorstel van D66 om de 'enkele feit constructie' te schrappen, dat momenteel bij de Kamer in behandeling ligt en op een meerderheid kan rekenen, is volgens de minister overbodig. Volgens haar is de wet zoals die nu is 'helemaal zo gek niet' en is er een balans tussen artikel 1 (gelijke behandeling) en artikel 23 (vrijheid van onderwijs) uit de Grondwet. Zij denkt dat homoseksuele leraren niets opschieten met het initiatiefwetsvoorstel.

Homo-organisatie COC maakt zich zorgen over 'dit eerste signaal van de nieuwe minister', die ook emancipatiezaken in haar portefeuille heeft. "Van de enkele feit constructie gaat een compleet verkeerd signaal uit naar openlijk homoseksuele leerlingen en docenten, die de school nu vaak toch al als een onveilige omgeving ervaren," zegt COC-voorzitter Vera Bergkamp.

Ze roept de Tweede Kamer op om het nieuwe kabinet op dit punt kritisch te bevragen en wijst erop dat Nederland over de 'enkele feit constructie' op de vingers is getikt door de Europese Commissie en door mensenrechteninstanties als de Raad van Europa en de Commissie Gelijke Behandeling.