Marja van Bijsterveldt - de nieuwe bewindspersoon voor homo-emancipatiebeleid - vindt het initiatiefwetsvoorstel van D66-Kamerlid Boris van der Ham om de zogenaamde 'enkele feit'-constructie in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) te schrappen 'overbodig'. Dat zegt Van Bijsterveldt in het Nederlands Dagblad.

Van der Ham is van mening dat met deze wetswijziging de positie van homoseksuele leerkrachten (en leerlingen) in het bijzonder onderwijs verbetert. Scholen zouden homoseksuele docenten dan niet meer mogen weren of ontslaan vanwege hun seksuele gerichtheid en het aangaan van een relatie.
 
'Ik ben tot de conclusie gekomen dat de wet zoals die nu is, helemaal zo gek niet is', zegt Van Bijsterveldt. Volgens de nieuwe minister is er in de bestaande wet een goede balans tussen het gelijkheidsbeginsel uit artikel 1 en de onderwijsvrijheid in artikel 23 van onze Grondwet .
 
De bewindsvrouw vraagt zich ook af of homoseksuele leerkrachten iets opschieten met het initiatiefwetsvoorstel.
 
'Scholen hebben de ruimte om een eigen personeelsbeleid te voeren, en iemand kan bijvoorbeeld niet passen bij het profiel. Maar wat voor mij overeind staat, is dat iemand niet vanwege een homoseksuele geaardheid of relatie mag worden geweerd of ontslagen', zegt Van Bijsterveldt.
 
Feitelijk staat hierover niets in het regeerakkoord van CDA en VVD maar Van Bijsterveldt wijst er in het interview met het Nederlands Dagblad op dat wel is afgesproken dat de coalitie pal staat voor de onderwijsvrijheid. Vandaar dat ze er vanuit gaat dat de VVD de steun zal intrekken voor het invoeren van de acceptatieplicht in het onderwijs. Dat zou dan moeten gelden voor het schrappen van de 'enkele feit'-constructie.
 
Politiek pikant detail is, dat de PVV over deze kwesties in het gedoogakkoord geen afspraken met CDA en VVD gemaakt heeft.

COC Nederland is bezorgd over uitspraken die de nieuwe minister van LHBT-emancipatie, Marja van Bijsterveldt (CDA), vrijdagochtend deed in het Nederlands Dagblad. Van Bijsterveldt liet doorschemeren niet zoveel tegen de enkele-feitconstructie te hebben.

‘Van de enkele-feitconstructie gaat een compleet verkeerd signaal uit naar openlijk homoseksuele leerlingen en docenten, die de school nu vaak toch al als een onveilige omgeving ervaren,’ zegt Vera Bergkamp (voorzitter COC Nederland). ‘Wij maken ons zorgen over dit eerste signaal van de nieuwe minister van LHBT-emancipatie. Dat de CDA-fractie voorstander is van de enkele-feitconstructie, was bekend. Maar als bewindspersoon is Van Bijsterveld gehouden aan het regeerakkoord waarin staat dat het kabinet borg staat voor de emancipatie van LHBT’s.’ Het COC roept de Tweede Kamer op om het nieuwe kabinet op dit punt kritisch te bevragen.

Bergkamp wijst er op dat Nederland over de enkele-feitconstructie op de vingers is getikt door de Europese Commissie en door mensenrechteninstanties als de Raad van Europa en de Commissie Gelijke Behandeling.

D66-Kamerlid Van der Ham diende onlangs een initiatiefwetsvoorstel in tot afschaffing van de enkele-feitconstructie. Onder dat wetsvoorstel staat ook de handtekening van coalitiepartij VVD. Met steun van oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks kan het voorstel rekenen op een ruime Kamermeerderheid.