Deze week is er naar alle besturen en scholen voor primair onderwijs een krant gestuurd met informatie over de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen.

Naast informatie over de referentieniveaus zelf, staat in deze door de SLO, PO-Raad en WEC-raad opgestelde informatiekrant, interviews met scholen, de onderwijsinspectie en Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad.

Daarnaast is er een overzicht in opgenomen van websites, publicaties en uitwerkingen van de referentieniveaus.

Klik hier om de krant te downloaden.