Schoolbesturen kunnen kosteloos het Netwerkbureau Kinderopvang inschakelen om van gedachten te wisselen rond het thema kinderopvang, zo meldt de PO-Raad.

Besturen bepalen zelf de inhoud door de keuze te maken uit thema's als samenwerkingsvormen, huisvesting onderwijs en kinderopvang, financiering, personeel, visieontwikkeling, schooltijden of innovatieve bso's.

De vraag naar kinderopvang als onderdeel van een dagarrangement is structureel en neemt nog altijd toe. Scholen kunnen in de realisatie een belangrijke rol spelen, al dan niet in samenwerking met kinderopvangorganisaties.

Meer informatie en het aanvraagformulier kunt u vinden op de website van Netwerkbureau Kinderopvang.