Het nieuwste informatieblad van het Project Preventie Seksuele intimidatie (PPSI) gaat in op de leuke kanten van de mobiele telefoon voor leerlingen, maar ook de lastige kwesties die dit met zich meebrengt voor scholen. Het komt nog steeds voor dat leerlingen worden gepest door medeleerlingen via sms of dat docenten te kijk worden gezet op een website als Youtube met een stiekem gemaakt filmpje. Steeds jongere kinderen zijn in het bezit van een mobiel waardoor niet alleen het voortgezet onderwijs, maar ook basisscholen vaker met problemen te maken krijgen.


De meeste scholen hebben regels ingesteld om overlast en misbruik van mobieltjes te beperken. Maar door de komst van steeds weer nieuwe toepassingen, zoals toegang tot internet via de mobiel, neemt het misbruik andere vormen aan. En dan.....

Het PPSI-informatieblad Mobieltjes, leuk en lastig geeft antwoord op de vraag hoe scholen het hoofd kunnen bieden aan de ongekende mogelijkheden van deze nieuwe mobiele generatie. Er is een versie voor het primair onderwijs en een voor het voortgezet onderwijs beschikbaar.

U kunt de informatiebladen gratis aanvragen via de helpdesk van PPSI:

Tel.: 030-2856762 (ma t/m vrij 9.00-13.00 uur)
E-mail: ppsi@aps.nl