De PO-Raad heeft vooralsnog geen plannen om met een nadere omschrijving voor het HBO+ niveau te komen. Dat zegt de sectorraad in antwoord op een vraag van de Besturenraad hierover. De Besturenraad vertegenwoordigt meer dan 2200 scholen en bijna 800.000 leerlingen in het christelijk onderwijs.

In de Functiemix is HBO+ een eis voor het verkrijgen van een LB-functie. Maar wàt HBO+ is, dat wordt niet concreet aangegeven. Dit leidt tot onzekerheid onder P&O'ers. Daarom hebben we de PO-Raad om een reactie gevraagd.

De PO-Raad ontvangt van de leden geen signalen dat er behoefte is aan een nadere omschrijving van het HBO+ niveau. "We krijgen wel signalen dat er rondom de functiemix te veel regels zijn. Daarom zijn we ook zeer terughoudend om de ruimte die er is voor schoolbesturen om een eigen invulling te geven aan het HBO+ niveau te beperken."

'Handvatten worden regels'
De formulering HBO+ biedt schoolbesturen de ruimte om een eigen invulling aan dit begrip te geven. De Besturenraad sprak hierover op netwerkbijeenkomsten met P&O'ers die aangeven juist behoefte aan handvatten te hebben.

De PO-Raad reageert dat leidinggevenden in overleg met leraren kunnen beoordelen hoe de ontwikkeling van een leraar richting het hogere werk- en denkniveau vorm kan krijgen. Daarbij kunnen bijvoorbeeld werkervaring en opleiding een rol spelen.

Als het gaat om het bieden van handvatten is de PO-Raad terughoudend: "Handvatten worden al snel verheven tot regels of zelfs wetmatigheden."