Op 1 september 2010 is Wikiwijs volledig online gegaan. Wikiwijs is een platform waar docenten van basis- tot universitair onderwijs open, digitaal leermateriaal kunnen vinden, gebruiken, maken en delen.'Docenten willen heel graag de kwaliteit van het onderwijs verhogen.' zegt Ronald Huizer, programmamanager Wikiwijs. ‘Door digitaal en open leermateriaal eenvoudig en gratis toegankelijk te maken, kan dat ook.'

Inmiddels geeft www.wikiwijs.nl toegang tot bijna een miljoen items, meestal zijn het beknopte modules of oefeningen, maar er zijn ook volledige lesmethodes en leerlijnen beschikbaar.

Behoefte
Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Nederlandse docenten in het po, vo en mbo veel meer digitaal leermateriaal in het onderwijs willen gebruiken dan nu gebeurt: het aandeel van digitaal leermateriaal in het totale aanbod van leermaterialen zou moeten gaan van 22% naar 42%.

Eind vorig jaar ging de proefversie van Wikiwijs voor po, vo en mbo in de lucht en die is ondertussen meer dan 100.000 keer bezocht. Aan de hand van reacties uit het onderwijsveld en gebruikersonderzoeken is maand na maand Wikiwijs verbeterd en uitgebreid tot de nieuwe versie die vandaag online is gegaan.

De komende jaren moet Wikiwijs zich gaan ontwikkelen tot een plek voor digitaal leermateriaal voor iedere docent in het onderwijsstelsel, van basis- tot universitair onderwijs. Ronald Huizer: ‘Het is wereldwijd uniek dat het hele onderwijsveld bestreken wordt. Daarom is er internationaal veel belangstelling voor dit Nederlandse initiatief.'

Voor en door docenten
Wikiwijs is primair voor en door docenten. Het versterkt hun positie en vergroot de kwaliteit van het onderwijs doordat kennis wordt gedeeld. Iedere docent kan via Wikiwijs zijn creativiteit en didactische vaardigheden inzetten door zelf of samen met anderen origineel materiaal te ontwikkelen dan wel bestaand open materiaal door te ontwikkelen of te waarderen.

In ‘Mijn Wikiwijs' kan elke docent zich presenteren, zoekvoorkeuren instellen, zoekopdrachten opslaan en leermiddelen beheren. De ambitie is dat Wikiwijs in de toekomst voor alle vakken in het hele onderwijs zo veel mogelijk kerndoel- en eindtermendekkend open leermateriaal in complete leerlijnen kan aanbieden en ontsluiten, voor iedereen beschikbaar en direct bruikbaar.

Samenwerking onderwijsveld
Wikiwijs is gerealiseerd dankzij de medewerking van veel docenten en organisaties in het onderwijsveld. Er wordt bijvoorbeeld nauw samengewerkt met de VO-raad voor het voortgezet onderwijs, met het Ontwikkelcentrum voor het groen onderwijs en met SURF voor het hoger onderwijs. Om de verdere ontwikkeling van Wikiwijs mogelijk te maken blijft de inzet van en samenwerking met het onderwijsveld en vooral docenten noodzakelijk.

Wikiwijs is in opdracht van het ministerie van OCW ontwikkeld door de Open Universiteit en Kennisnet.

Bron: Wikiwijsinhetonderwijs.nl