Het Project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI) verzorgt in november 2010 de vierdaagse training ‘Een stevige basis' voor contact- en vertrouwenspersonen in onderwijs. De training is bedoeld voor interne en externe vertrouwenspersonen in het basisonderwijs, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en zorgt voor een stevige basis bij het uitoefenen van de vertrouwensfunctie op school.


Contact- of vertrouwenspersonen zijn op school het eerste aanspreekpunt bij klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld). Het adequaat omgaan met meldingen en de opvang van klagers, vraagt begeleidingsvaardigheden en kennis van klachtroutes. Professionaliteit en zorgvuldigheid zijn hierbij sleutelbegrippen, de mogelijkheid van escalatie is namelijk altijd aanwezig!

In de vierdaagse training ‘Een stevige basis' komen alle aspecten van het vertrouwenswerk aan bod: taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon, het wettelijke kader, de begeleiding van de klager, gesprekstechnieken, het geven van voorlichting en vormgeven aan preventie. Deelnemers beschikken na afloop over voldoende kennis en vaardigheden om klagers professioneel op te vangen en klachten zorgvuldig te behandelen.

Meer informatie

Brochure
: Een stevige basis (pdf) kunt u downloaden op www.ppsi.nl
Data: De vierdaagse training bestaat uit twee blokken van twee achtereenvolgende dagen: maandag 1 en dinsdag 2 november 2010 (inclusief overnachting) en
maandag 29 en dinsdag 30 november 2010 (inclusief overnachting).
Plaats: Woudschoten, Zeist
Prijs: € 1625,- (inclusief overnachtingen, maaltijden en materiaal, exclusief terugkomdag).
Inschrijving: via www.ppsi.nl  of neem contact op met PPSI: e-mail: ppsi@aps.nl  of tel.: 030 - 28 56 762 (maandag t/m vrijdag 9.00-13.00).