Dinsdag 31 augustus 2010 wordt in Groningen het startschot gegeven voor de academische pabo, een studie 'leraar basisonderwijs' die studenten in vier jaar opleidt voor zowel het normale pabodiploma als een universitair bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen.

Aan de nieuwe opleiding nemen naast de Rijksuniversiteit Groningen de Hanzehogeschool Groningen, NHL Hogeschool en de Groningse locatie van Stenden hogeschool deel. Op 31 augustus vindt de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst plaats. In het eerste jaar starten 55 studenten.

De academische pabo is opgezet om de opleiding tot leraar basisonderwijs aantrekkelijker te maken voor vwo-leerlingen. Vwo‘ers geven aan dat ze graag willen lesgeven aan jonge kinderen, omdat ze dit werk maatschappelijk relevant vinden.

Hoewel het beroep interessant en aantrekkelijk voor ze is, menen de vwo'ers echter dat de bestaande pabo-opleiding te weinig uitdaging biedt.

Tegelijkertijd heeft het basisonderwijs behoefte aan hoger opgeleide leraren. Uit rapporten van de inspectie blijkt dat de kwaliteit van het basisonderwijs in het noorden van Nederland omhoog moet. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe kampen met een flink aantal achterstandsscholen.

Lees ook: Universitaire Pabo van Amsterdam opent officieel de deuren

© Nationale Onderwijsgids