Scholen en schoolbesturen kunnen vanaf 5 september a.s. een aanvraag indienen voor scholingsgelden voor overblijfmedewerkers en coördinatoren. Dat heeft het ministerie vandaag laten weten via een nieuwsbrief. Het aanvraagformulier (69012-03) wordt vanaf 3 september a.s. beschikbaar gesteld op de website van DUO-CFI en op deze website. Om scholen een gelijke kans te geven, worden te vroeg ingediende aanvragen niet in behandeling genomen.

De subsidieregeling is bedoeld voor het bevorderen van de deskundigheid van overblijfmedewerkers en het verbeteren van de kwaliteit van het overblijven. Scholen kunnen met de beschikbaar gestelde middelen een of meer cursussen afnemen bij de Vereniging Openbaar Onderwijs. Jaarlijks volgen meer dan 1.500 overblijfkrachten een basis- of vervolgcursus bij de Vereniging Openbaar Onderwijs. 

Scholingsaanbod
U kunt als schoolleider of coördinator tso nu alvast deelnemers aanmelden voor een cursus bij de Vereniging Openbaar Onderwijs. Dat kan via het online aanmeldformulier. Aanmelden kan verder op ieder moment gedurende het schooljaar. Indien er minder subsidie wordt toegekend dan in uw aanmelding bij de Vereniging Openbaar Onderwijs was voorzien, kunt u tot 31 december a.s. kosteloos annuleren.

Bron: VOO