Vandaag vindt de officiële opening plaats van de Universitaire Pabo van Amsterdam. Bij de opening zullen onder andere rector magnificus Dymph van den Boom en de Amsterdamse wethouder van Onderwijs Lodewijk Asscher aanwezig zijn.

Studenten aan de Universitaire Pabo doen twee bachelors tegelijk: de hbo-bachelor Leraar Basisonderwijs en de wo-bachelor Pedagogische Wetenschappen. Binnen de opleiding ligt de nadruk op de grootstedelijke dynamiek en het Amsterdamse basisonderwijs. De Universitaire Pabo van Amsterdam is opgezet door de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. De eerste studenten gaan op 1 september van start.

De Universitaire Pabo is niet alleen gericht op lesgeven in theorie en praktijk, maar ook op het doen van onderzoek. Hierbij staat de grootstedelijke context van het onderwijs, zoals in Amsterdam, centraal: rijkdom aan culturen, (mogelijke) taalachterstand bij jonge kinderen, differentiëren en grootstedelijke problematiek.

De studenten lopen vanaf het eerste jaar stage bij geselecteerde basisscholen in Amsterdam. De nieuwe opleiding is tot stand gekomen in samenwerking met vijf Amsterdamse schoolbesturen. De gemeente Amsterdam is nauw betrokken bij de Universitaire Pabo.