Op uitnodiging van de Nederlandse Taalunie komen in de volgende weken tachtig universitaire docenten Nederlands uit het buitenland naar Amsterdam en Leuven voor bijscholing en uitwisseling van ervaringen.

Tussen 22 augustus en 11 september volgen de deelnemers workshops over taal, literatuur, cultuur en didactiek. Ze worden in een taalbad gedompeld en maken ook kennis met nieuwe vormen van lesgeven en evalueren.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer taalverwerving, werken met authentiek taalmateriaal, didactische werkvormen, moderne letterkunde, toetsing en vaardigheden. Er staat een ontmoeting met dichter Ramsey Nasr (foto) op het programma, een bezoek aan het Vlaams Parlement en een boottocht in Zeeland.

Deze docenten komen uit alle hoeken van de wereld. Het doel is professionalisering van het onderwijs in het Nederlands. Niet alleen voor de kwaliteit van hun lessen is dat belangrijk, maar ook voor de status en de zelfstandigheid van de neerlandistiek in het buitenland.

De nascholingscursussen voor universitaire docenten in het buitenland worden voor de Nederlandse Taalunie georganiseerd door het Taaluniecentrum NVT in Brussel.

In de Nederlandse Taalunie voeren de Nederlandse, Vlaamse en Surinaamse overheid gezamenlijk beleid op het gebied van Nederlandse taal, onderwijs en letteren. De Taalunie ziet het als haar opdracht om ervoor te zorgen dat alle Nederlandssprekenden hun taal op een doeltreffende en creatieve manier kunnen gebruiken.