Kleine incidenten, scheldpartijen, bedreigingen en fysiek geweld: er is geen school die er niet op de een of andere manier mee te maken heeft gehad. De veiligheid op school is voor een belangrijk deel te realiseren door een zorgvuldig preventiebeleid en door een effectieve reactie op incidenten. De impact van dit soort aantastingen van de veilige sfeer kan enorm groot zijn.

Het ministerie van Onderwijs heeft daarom het programma Veilige Publieke Taak Onderwijs (VPTO) ontwikkeld.

Speciaal voor schoolbesturen
Het programma richt zich op bestuurders van onderwijsinstellingen. Zij hebben immers als werkgever de expliciete verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige werkplek voor hun medewerkers. Voor het handhaven van de veiligheid moeten zij daarom de veiligheidsrisico's goed kennen en daar ook naar handelen. Besturen maken de beleidskeuzes op strategisch niveau.

Het programma VPTO is daarmee een aanvulling op de ondersteuning vanuit de Kwaliteitsteams veiligheid. De Kwaliteitsteams ondersteunen scholen op locatie met het praktisch aanpakken van veiligheidsvraagstukken.

Adviseurs staan voor u klaar
Vanuit het programma worden tot eind 2010 een aantal adviseurs VPTO beschikbaar gesteld. Zij kunnen als geen ander schoolbesturen ondersteunen bij hun veiligheidsbeleid. Zij geven advies op strategisch niveau, met het doel de bewustwording van het belang van een veilige werkomgeving te vergroten en hen te helpen bij de aanpak. Daarnaast biedt het programma via deze website naar sector gerangschikte relevante informatie aan.

Klik hier voor meer informatie over de VPTO.

Op de website van de PO-Raad kunt u de adviseurs voor het primair onderwijs vinden.