D66, VVD, PvdA, SP en GroenLinks dienden vorige week een wetsvoorstel in voor een verbod op homo-discriminatie door schoolbesturen. Als het voorstel door de Tweede- en Eerste Kamer komt dan kunnen scholen niet meer op indirecte wijze docenten weigeren op grond van hun geaardheid.

Nu staat in de Wet Gelijke Behandeling dat homo's niet geweigerd mogen worden om het "enkele feit" dat ze homo zijn. Dat laat ruimte om een leraar te weren als die bijvoorbeeld samenwoont met iemand van hetzelfde geslacht. Deze zogenaamde 'bijkomende omstandigheden' zijn onderdeel geworden van veel discussie en verschillende interpretaties. Met onderhavig wetsvoorstel willen de indieners deze onduidelijkheden zo veel mogelijk wegnemen.

"Einde godsdienstvrijheid"
Indien het voorstel wordt aangenomen mogen scholen en andere door de overheid gefinancieerde organisaties niet langer van werknemers vragen om hun grondslag te ondertekenen. Voortaan mogen zij alleen van hun sollicitanten vragen 'respect te hebben' voor die grondslag.

Oud ChristenUnie-Kamerlid Ed Anker vindt dat de godsdienstvrijheid bij aanname van het wetsvoorstel ten grave wordt gedragen. Anker zegt dit in een radiouitzending van Radio 1.

© Nationale Onderwijsgids