De pabo's van Fontys Hogescholen zijn vandaag gestart met het talenttraject Paboplus. Dit traject biedt studenten vanaf september 2010 de mogelijkheid om in vijf jaar de pabobachelor en de master Leren en Innoveren af te ronden.

Paboplus is bedoeld voor studenten die op zoek zijn naar extra uitdaging en verdieping naast hun pabobachelor en die zich willen profileren als ‘excellente leraar'. Volgens de initiatiefnemers is hiermee een aantrekkelijk alternatief ontstaan voor de universitaire pabo, waar studenten een pabo-bachelor en een bachelor in de sociale wetenschappen kunnen behalen.

Vliegende brigade
Na het behalen van de propedeuse gaat de daarvoor speciaal geselecteerde groep studenten van de Fontyspabo's in Tilburg, Eindhoven/Veghel en Den Bosch onder meer aan de slag met praktijkgericht onderzoek. De studenten vormen een ‘vliegende brigade' die wordt ingezet voor uitdagende vraagstukken die vanuit het werkveld worden voorgelegd. Hierdoor krijgen de studenten een verdiepend inzicht in de complexiteit van de beroepspraktijk.

Aan de hand van extra theoretische vorming en het doorlopen van onderzoeksfasen werken zij aan vernieuwingen op onderwijsgebied. Innovatie en ontwikkeling staan centraal. Het onderzoek wordt begeleid door lectoren, promovendi en onderzoeksdocenten van de Fontyspabo's. Ook volgen de studenten speciale masterclasses bij de Eindhoven School of Education van de TU Eindhoven (een samenwerkingsverband tussen de Technische Universiteit Eindhoven en Fontys Hogescholen).

Master Leren en Innoveren
Vanaf het derde jaar gaan de studenten zich naast hun reguliere pabostudie voorbereiden op de Master Leren en Innoveren. De paboplus-studenten kunnen zich verdiepen in de meest actuele theorie over leerprocessen, het ontwerpen van uitdagende leeromgevingen en organisatieontwikkeling. Na vier jaar hebben ze zich ontwikkeld tot startbekwame leraren met extra bagage om door te groeien naar excellent leraarschap. Ze ronden daarna in één jaar de master Leren en Innoveren af en zijn vanaf dat moment beschikbaar voor het primair onderwijs.

Excellente leraren
De masteropleiding is er nadrukkelijk op gericht om excellente leraren op te leiden en niet zoals veel andere masters op alleen de leidinggevende functies. Bij veel andere masteropleidingen is het vaak zo dat de leraar zich de klas uit ‘professionaliseert'. Het werkveld heeft volgens de initiatiefnemers al aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in deze aanstaande nieuwe collega's die met extra bagage het onderwijsberoep binnenstappen.