Vanaf 1 juli kunnen de kosten voor beroepsonderwijs worden verlaagd door de BTW vrijstelling voor erkende instellingen. Alhoewel Minister De Jager onlangs aankondigde dat dit voor ZZP'ers aantrekkelijk kan zijn, houdt het aanmelden bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)een lastenverzwaring voor de ZZP'er in. Dit meldt de website van ZZP Nederland.

Als een ZZP'er zich inschrijft bij het CRKBO betaalt hij in het eerste jaar een bedrag van € 135,-, waarna de jaarlijkse kosten (incl. 4 jaarlijkse audit) ca € 57,- bedragen. Voor de audit wordt niet een uitgebreid onderzoek gedaan, maar moeten formulieren worden ingevuld en documenten aangereikt worden.

Voor zelfstandigen die niet een volledige werkweek in het onderwijs hebben en zelfstandigen die het onderwijs een warm hart toedragen naast een ander inkomen betekent dit weer een financiele en administratieve lastenverzwaring. Opvallend is dat over het gehele bedrag wel BTW betaalt moet worden.

© Nationale Onderwijsgids