Aankondiging Onderwijsbladen

De website van Centrum School en Veiligheid (CSV/APS) geeft praktische informatie voor iedereen op school die bij sociale veiligheid betrokken is.

Centrum School en Veiligheid geeft met enige regelmaat informatiebladen uit over actuele thema’s. Nieuw in deze serie is het informatieblad ‘Veiligheidsbeleid: een zaak van de MR!’.

Veiligheidsbeleid: een zaak van de MR!
Het schoolbestuur en de schooldirectie zijn primair verantwoordelijk voor het vormgeven en uitvoeren van schoolveiligheidsbeleid. Helaas blijkt soms dat dit beleid niet voldoende is vormgegeven of dat het gevoerde beleid onvoldoende effect heeft. Op dat moment wordt schoolveiligheidsbeleid ook een zaak van de MR. In dit informatieblad zet Centrum School en Veiligheid uiteen op welke manier de MR invloed kan uitoefenen op het schoolveiligheidsbeleid. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) vormt hierbij het uitgangspunt.

Het informatieblad is als pdf-bestand te downloaden via de website van Centrum School en Veiligheid en zoekt u naar: ‘Veiligheidsbeleid: een zaak van de MR!’.


Voor advies op maat:

Telefonische helpdesk: 030-285 66 16 (maandag t/m vrijdag van 10.00 – 14.00 uur)
E-mail: schoolenveiligheid@aps.nl