Op maandag 11 oktober 2010 organiseert de HBO-raad de jaarlijkse studiedag, die deze keer als thema heeft: Kwaliteit en studiesucces. De bijeenkomst vindt plaats in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. De dag is vooral bedoeld voor beleidsmakers, opleidingsmanagers en docenten van hogescholen.

Inhoud
Kwaliteit leveren voor zoveel mogelijk studenten: dát is de centrale opdracht van de hogescholen. Zij zijn dan ook dagelijks bezig met het onderwerp studiesucces: intakegesprekken voeren, differentiëren in het aanbod om studenten meer te boeien en te binden, studenten intensiever begeleiden, verhogen van het aantal contacturen. Ook geven veel hogescholen invulling aan de versterking van het eindniveau, bijvoorbeeld door per opleiding (veelal in landelijk verband) kennisbases te ontwikkelen.

Deze gecombineerde ambitie kunnen we duiden als een trilemma:

  1. de kwaliteit van de instroom staat onder druk;
  2. de kwaliteit van de bachelor moet omhoog en
  3. we streven naar meer studiesucces en een hoger rendement.

Op de jaarlijkse studiedag van de HBO-raad delen we ervaringen en visies en bespreken we mogelijke oplossingen voor de omgang met dit trilemma.
Het thema ‘Kwaliteit en studiesucces' is onderverdeeld in drie subthema's:

  1. Vóór de poort: bij dit deelthema gaat het om de activiteiten die de hogeschool onderneemt om de student te helpen bij het maken van een goede keuze en het vinden van de meest passende studieroute (keynote: Joke Snippe van Hogeschool INHolland);
  2. Ná de poort; in dit deelthema staat de studieloopbaan van de student binnen de hogeschool in al haar facetten centraal (keynote: Gerard van Drielen van de Hogeschool Rotterdam);
  3. Rendement en kwaliteit; in dit deelthema wordt het trilemma verder onderzocht en komt de spanning tussen kwaliteit en rendement aan de orde (keynote: Karl Dittrich van de NVAO).

Opzet
De opzet van de studiedag is dit jaar anders dan andere jaren (zie het programma). De deelnemers maken al bij de inschrijving hun keuze voor één van de drie subthema's. Deze subthema's worden op de studiedag eerst kort plenair door de keynotes toegelicht. De deelnemers splitsen zich vervolgens op in drie groepen, één groep per thema. Daar werkt de keynote zijn/haar onderwerp verder uit en gaat hij/zij met twee co-referenten in discussie. Deze co-referenten (o.a. van de Hogere Hotelschool, Windesheim en de NHL) zijn ieder op een eigen manier met het thema in de praktijk bezig. Daarna splitst iedere subgroep zich in tweeën, om onder leiding van één van de co-referenten in een workshop nog meer in te zoomen op het subthema. De workshops worden in het middagdeel nogmaals herhaald, zodat iedereen beide workshops van het door hem/haar gekozen subthema kan volgen en zo kan kennismaken met de verschillende wijzen van aanpak van de workshopleiders. De dag wordt op ‘theatrale wijze' afgesloten, met aansluitend een borrel.

Inschrijving
De studiedag vindt plaats op maandag 11 oktober 2010 in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. De dag is vooral bedoeld voor beleidsmakers, opleidingsmanagers en docenten van hogescholen. U kunt zich hier inschrijven voor deze studiedag. Daar vindt u ook informatie over het programma. De kosten bedragen € 290,- (inclusief koffie/thee, lunch en borrel).

Afmelden bij verhindering
U kunt zich uitsluitend via email afmelden. Dat kan tot en met 27 september 2010. Bij afmelding na 27 september 2010 vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Ook ontvangt u geen creditnota. U kunt altijd een vervanger sturen. Op de dag zelf krijgt deze vervanger een eigen badge tegen inlevering van die van degene die hij/zij vervangt; de tenaamstelling van de factuur wordt niet gewijzigd.

Bron: HBO-raad