Op dit moment worden de nieuwe leden van de Tweede Kamer beëdigd. Zij hebben gelijk een belangrijke taak: ervoor zorgen dat het onderwijs niet met achterstand begint aan een nieuwe kabinetsperiode. De onderwijsbonden roepen hen op de onderwijssalarissen te redden. Dat is nodig, want het huidige demissionaire kabinet stelt voor de salarissen van onderwijspersoneel in 2010 te bevriezen. Dit terwijl de salarissen in de markt wel bescheiden groeien.

Leerlingen hebben behoefte aan meer nieuwe topdocenten, onderwijsondersteuners en schoolleiders. Deze nullijn jaagt personeel weg uit het onderwijs en schrikt nieuw personeel af. Vooral het personeel in het basis- en voortgezet onderwijs (bijna 300.000 werknemers) gaat dit direct merken. De bonden willen dat de Kamer voor het zomerreces in een apart debat hierover demissionair minister Rouvoet ter verantwoording roept.

Onderwijs is de sleutel tot het oplossen van de economische crisis. Dus moeten er meer en betere docenten bijkomen, zodat leerlingen genoeg tijd en aandacht krijgen. Het demissionaire kabinet stelt in de voorjaarsnota voor juist de salarissen te bevriezen, terwijl de afspraak was de lonen mee te laten stijgen met de markt. In het eerste kwartaal gingen volgens het CBS de salarissen in de marktsector met 1,6% omhoog. Als het demissionaire kabinet zijn zin krijgt wordt het personeel nu al op achterstand gezet. Een ruime Kamermeerderheid nam op 22 april jl. de motie Azough aan die zich uitspreekt tegen dit plan. Na de verkiezingen is de meerderheid voor die motie alleen nog maar gegroeid.

CAO-onderhandelingen lopen vast
Het basisonderwijs (po) kan niet beginnen met onderhandelen als het kabinet vasthoudt aan de nullijn. Dat betekent voor ruim 175.000 werknemers geen nieuwe cao, dus een grotere salarisachterstand. In het voortgezet onderwijs (110.000 werknemers) komen de bonden en de werkgevers er ook niet uit. Dat betekent dat daar vanaf 1 augustus 2010 een cao-loos tijdperk ingaat. Dit heeft negatieve gevolgen voor de rechtspositie van werknemers en kan ervoor zorgen dat mensen minder makkelijk overstappen naar het onderwijs. Het lerarentekort wordt ondertussen alleen maar groter.

Kamer kan probleem oplossen
Nog voor het zomerreces moet de voorjaarsnota, waarin het kabinet deze maatregel aankondigt, behandeld worden. De bonden willen dat de Kamer de onderwijsparagraaf hiervan in een apart debat behandelt en een goede oplossing zoekt voor de lerarensalarissen. Bonden vragen een loonstijging van 1,25%. Daarvoor is het beloofde budget voor 2010 nodig. De bonden: "Het onderwijs verdient het niet gelijk op achterstand te komen. Als de nieuwe Kamer de ambitie om naar de top 5 van kenniseconomieën te komen serieus neemt, is dit gelijk het moment om te laten zien dat het ze menens is."

Bron: Algemene Onderwijsbond