Talentvolle leraren krijgen vanaf volgend jaar de mogelijkheid om te promoveren en doctor te worden. Doel is het bevorderen van excellentie bij docenten. Vanaf volgend jaar krijgen jaarlijks 10 talentvolle leraren de kans om hun doctorsgraad te bemachtigen. ‘Een promotie biedt een uitstekende kans voor hoogopgeleide leraren om zich verder te ontwikkelen.'

NWO selecteert beste voorstellen
De promotiebeurs is bedoeld om jaarlijks 10 bevoegde leraren uit het primair en voortgezet, het speciaal onderwijs en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs in de gelegenheid te stellen om aan een universiteit onderzoek te verrichten in een vakgebied en onderwerp naar keuze dat uitmondt in een proefschrift. Leraren die in aanmerking willen komen voor de Promotiebeurs moeten zelf een promotor zoeken en een onderzoeksplan indienen bij de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO). NWO selecteert de beste voorstellen. Leraren die worden toegelaten voor dit unieke promotietraject zijn gedurende vier jaar twee dagen per week vrijgesteld om, met behoud van salaris, te werken aan hun promotieonderzoek. De werkgever ontvangt subsidie om de leraar te kunnen vervangen.

Convenant Leerkracht van Nederland
De promotiebeurs voor leraren is één van de maatregelen uit het Convenant LeerKracht van Nederland. Dit pakket maatregelen moet ervoor zorgen dat meer mensen kiezen voor een baan in het onderwijs en dat leraren behouden blijven voor het onderwijs. Met de uitvoering van het Convenant LeerKracht van Nederland is uiteindelijk een bedrag van ruim €1 miljard per jaar gemoeid. Het grootste deel hiervan gaat naar de carrièremogelijkheden en de verhoging van het salaris van leraren.

Bron: CNV Onderwijs