Een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen het bevriezen van de lonen van leraren. Het demissionaire kabinet wil met het vasthouden aan de nullijn 225 miljoen euro bezuiningen.

Oud-minister Ronald Plasterk (PvdA) is een van de tegenstanders van de plannen van het demissionaire kabinet. Plasterk wilde als minister van Onderwijs de positie van leraren juist verbeteren.

De kamerleden zijn bang dat bevriezing van de lonen het werken in het onderwijs minder aantrekkelijk maakt, terwijl er al sprake is van een lerarentekort. De Kamer heeft nog geen alternatief bedacht voor de voorgenomen bezuiniging.

Vandaag debatteren de kamerleden met minister Jan Kees de Jager (CDA) van Financiën over de bezuinigingsplannen van het kabinet.

© Nationale Onderwijsgids