De aanvraagtermijn voor het project Cultuuronderwijs lerarenopleidingen VO 2010-2012 is verlengd tot en met donderdag 1 juli. Lerarenopleidingen kunnen, in samenwerking met culturele instellingen en VO-scholen, aanvragen doen. Met het project wil het ministerie van OCW de mogelijkheden van cultuureducatie op de lerarenopleidingen vergroten en de kwaliteit hiervan versterken. Het project is wordt uitgevoerd door Cultuurnetwerk Nederland.

Uitgangspunten en werkwijze
Door te werken met zogenoemde cultuurwerkplaatsen wil het project aansluiten bij de wensen en behoeften van de opleidingen. Door rekening te houden met het actuele onderwijsbeleid, wil het project aansluiten op ontwikkelingen in het kunstvakonderwijs, namelijk de kennisbasis.

Verbreding op alle opleidingen en instellingen
Voortbouwend op eerdere edities van dit project, richt Cultuur en School, Lerarenopleidingen VO 2010-2012 zich op verdere verbreding: in principe kunnen alle opleidingen die ambitie hebben op het gebied van cultuureducatie deelnemen. VO-scholen en culturele instellingen kunnen deelnemen door te participeren in een project van een lerarenopleiding.

Deelname in drie categorieën
Deelnemers en doelgroepen van het vervolgproject voor lerarenopleidingen zijn verdeeld over drie categorieën:

  1. kunstvakopleidingen
  2. 2e graads en 1e graads lerarenopleidingen in het HBO
  3. universitaire lerarenopleidingen

Meer informatie: Cultuurplein.nl