Conferentie over economieonderwijs brengt professionals samen

Vandaag vindt de conferentie ‘Hallo Mens! Over waardenbewustzijn in het economieonderwijs’ plaats in de SER in Den Haag, het gebouw van de Sociaal-Economische Raad. Het is voor het eerst dat besluitvormers en onderwijsprofessionals uit alle lagen van het economieonderwijs bij elkaar komen om in gesprek te gaan over hoe ethiek en menswaardig handelen een plek kan krijgen in het curriculum. De roep om economieonderwijs dat bewustwording bij de student aanwakkert van andere waarden dan alleen financiële, wordt steeds luider. De conferentie is een initiatief van de Goldschmeding Foundation en is tevens de startconferentie van de Week van het Economieonderwijs. Dat meldt Blyde Benelux.

Karin Verschoor, directeur Saxion School of Commerce & Entrepreneurship en voorzitter Dagelijks Bestuur Sectorraad Economie van Vereniging Hogescholen: "Economie gaat over het maken van keuzes; wat wil ik bereiken, wat zijn mijn mogelijkheden en hoe wil ik werken en samenwerken met mensen? Om deze keuzes te kunnen maken heb je uiteraard kennis en vaardigheden nodig. Maar bovenal heb je een helder moreel kompas en zelfbewustzijn nodig. Het creëren van waardenbewustzijn is wat mij betreft de sleutel tot een menswaardige economie en de opdracht voor alle opleiders in het economisch domein."

Interactie tussen mensen en over wederkerigheid 

Suzanne Ekel, programmamanager Menswaardige Economie bij de Goldschmeding Foundation: "In het huidige onderwijsaanbod is het denken in markten en prijzen, winst en verlies nog altijd dominant. Daarbij wordt voorbijgegaan aan de aandacht voor en de effecten op anderen. Ik zie steeds meer economiedocenten ruimte zoeken in het curriculum en hun organisatie om daar verandering in te brengen. Immers, economie is een gedragswetenschap, waarin het juist ook zou moeten gaan over de interactie tussen mensen en over wederkerigheid. Laten we jonge mensen dan ook helpen om hun waardenbewustzijn te ontwikkelen."

Door: Nationale Onderwijsgids