Simplificatie wetsvoorstel banenafspraak primair onderwijs naar de Kamer

Het moet makkelijker en simpeler maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dat is het doel van het Wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) bood dit voorstel half oktober aan aan de Tweede Kamer. Het is nu aan de Kamer om het wetsvoorstel te gaan behandelen. Het is de bedoeling dat de wijzigingen per 2025 worden doorgevoerd. Dat meldt de PO Raad. 

De afgelopen jaren hebben werkgevers al voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking gezorgd. Veel werkgevers zijn wel gemotiveerd om een inclusief personeelsbeleid te voeren. Alleen het realiseren van de banenafspraak in de praktijk lijkt nog wel lastig. Minister Schouten heeft daarom een aantal verbeteringen in het wetsvoorstel gezet om de banenafspraak en de quotumregeling makkelijker te maken.

Banenafspraak 

In de banenafspraak staat nu dat het bedrijfsleven en de overheid beiden moeten zorgen voor extra banen. Het kabinet wil nu toe naar een banenafspraak voor alle werkgevers, en dan maakt het niet meer uit bij welke werkgever iemand werkt. De onderwijs- en overheidswerkgevers moeten eerst zorgen voor meer banen, voordat het onderscheid tussen de markt en de overheid verdwijnt.

Quotumregeling 

De banenafspraak kent een quotumregeling. Als het werkgevers niet lukt om het quotum te halen dan volgt er een heffing. In de nieuwe wet blijft de quotumregeling bestaan, de enige verandering is dat werkgevers die goed presteren een bonus krijgen. De werkgevers ontvangen een hoger loonkostenvoordeel banenafspraak. Bedrijven die meer werknemers met een beperking in dienst nemen worden dan beloond.

Het primair onderwijs kreeg tijdens de banenafspraak die in 2013 werd gemaakt de opdracht om minimaal 4.020 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat aantal moet in 2026 aangetikt zijn. Op dit moment zijn er nog geen concrete aantallen bekend hoe het ermee staat in het primair onderwijs. 40 procent van de schoolorganisaties heeft in 2022 werknemers met een arbeidsbeperking in dienst gehad.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk