Normering examen Nederlands is volgens docenten niet de oplossing

De Onderwijsinspectie riep vorige week op dat er op het eindexamen Nederlands verplicht een voldoende gehaald moest worden. Dat heel veel losgemaakt bij scholieren en docenten. Eindexamenkandidaten zouden volgens de inspectie in het vervolg alleen maar een diploma krijgen als ze een 5,5 of hoger halen op Nederlands. Dat meldt de NOS. 

De vakvereniging Levende Talen Nederlands snapt de zorgen van de docenten, maar ze staan niet achter de verplichte voldoende. “Het is niet zo dat je faalt in de rest van de samenleving als je een onvoldoende scoort op Nederlands. En je kunt de norm niet verzwaren zonder dat je leerlingen in het hele voortraject maximale kansen hebt geboden om taalvaardiger te worden.”

Kansenongelijkheid 

Docent Furkan Sogut is het eens met de vakvereniging. “Zo’n verplichte voldoende zorgt alleen maar voor meer stress en spanning.” En het zorgt volgens Fogut voor kansenongelijkheid. “Denk aan jongeren die net een paar jaar in Nederland zijn en de taal niet optimaal beheersen. Die zijn misschien wel heel goed in andere vakken, maar hebben op deze manier minder kans van slagen.”

Dyslexie 

Of kijk naar leerlingen met dyslexie. Als zij het examens Nederlands niet halen en deze moeten herkansen, dan hebben ze uiteindelijk nog steeds dyslexie. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk