Yael Diamant benoemd tot hoogleraar Financiële netwerken

Tilburg University heeft Yael Diamant met ingang van 1 april 2023 benoemd tot hoogleraar Financiële netwerken en Europees goederenrecht bij Tilburg Law School. Haar onderzoek zal zich primair richten op het snijvlak van het goederenrecht en financiële toezichtrecht. Dat meldt Tilburg University. 

Enkele voorbeelden van onderwerpen op dit snijvlak zijn de juridische aspecten van de digitale euro, van cryptovaluta’s en het zekerstellen van klantgelden door financiële ondernemingen. Met haar onderzoek wil Diamant zowel een brug slaan tussen het goederenrecht en het financiële toezichtrecht, als tussen wetenschap en praktijk. Ze zal daarom naast haar aanstelling als hoogleraar werkzaam blijven als senior jurist bij De Nederlandsche Bank N.V. Deze verbinding tussen wetenschap en praktijk past bij de strategie van Tilburg University en Tilburg Law School. Diamant zal onderwijs verzorgen op het terrein van het (Europees) goederenrecht. Eigendom, zekerheidsrechten en faillissement zullen daarin centraal staan.

Juridische disciplines 

Het onderzoek van Diamant vormt een essentiële schakel binnen het onderzoeksprogramma Connecting Organizations: Private, Fiscal and Technology-Driven Relations in a Sustainable Society van Tilburg Law School, waarin onderzoekers samenwerken vanuit verschillende juridische disciplines. Centraal in dit programma staat de wijze waarop het recht (het proces van) verbindingen faciliteert, zoals bij de blockchain en de platformeconomie. Met het samenbrengen van het goederenrecht en het financiële toezichtrecht beoogt Diamant een beter inzicht te geven in de onderliggende juridische structuren van financiële netwerken, met als doel om voor alle marktdeelnemers een optimaal resultaat te bereiken.

Prof. dr. Geert Vervaeke, decaan van Tilburg Law School: “We zijn erg blij met de komst van Yael Diamant. Haar expertise is een waardevolle toevoeging aan het onderzoeksprogramma Connecting Organizations. Daarnaast is haar aanstelling als senior jurist bij De Nederlandsche Bank N.V. waardevol voor de ambitie van Tilburg Law School om praktijk en wetenschap meer met elkaar te verbinden. Ik heb alle vertrouwen dat prof. dr. Yael Diamant erin zal slagen om deze verbinding ook zichtbaar te maken in haar onderzoek en onderwijs. Ik wens Yael Diamant veel succes toe.”

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: Tilburg University