Leerkrachten demonstreren tegen plannen voor meer inzet onbevoegden

Leerkrachten betogen vrijdag in Amsterdam om goede oplossingen te eisen voor het lerarentekort. De Algemene Onderwijsbond (AOb) is woedend over plannen van schoolbesturen in de hoofdstad, die erop neerkomen dat structureel mensen uit andere beroepsgroepen zonder lesbevoegdheid voor de klas komen te staan. Volgens bestuurders van de bond dreigen "waardevolle lesuren te worden gereduceerd tot bezigheidstherapie".

De schoolbesturen gaan ervan uit dat het lerarentekort de komende jaren niet wordt opgelost. Daarom zijn volgens hen andere oplossingen nodig. Zoals de inzet van andere professionals voor de klas: dat kunnen bijvoorbeeld musici, kunstenaars of accountants zijn. Leerkrachten krijgen in deze visie meer een coördinerende rol.

Vasthouden aan klassiek onderwijsmodel

"Ik begrijp niet dat mensen dit durven voor te stellen", reageerde AOb-bestuurder Thijs Roovers op dat plan. Volgens de onderwijsbond moet worden vastgehouden aan het klassieke onderwijsmodel, waarin elke klas een vaste leerkracht heeft. Om het personeelstekort op te lossen moet het vak aantrekkelijker worden gemaakt, vindt de AOb. Dat kan volgens de bond het beste door "een blijvend goed salaris, minder werkdruk en kleinere klassen". Onderwijsminister Dennis Wiersma kan zich overigens ook niet vinden in de Amsterdamse plannen.

De demonstratie wordt gehouden bij het standbeeld van onderwijsvernieuwer Theo Thijssen. Het draait ook om andere ontwikkelingen in het onderwijs waar de bond zich over opwindt. Zo circuleren volgens de AOb in het voortgezet onderwijs "allerlei fusieplannen waarbij het personeel niet betrokken wordt".

Door: ANP