Groeten van docent bij binnenkomst heeft positieve invloed op student

Als docent een positieve hebben op het plezier en het gevoel van binding met je studenten? Dat kan heel makkelijk. Door groeten bij binnenkomst en proberen namen uit je hoofd te leren. Dat blijkt uit Brits onderzoek. Dat meldt ScienceGuide. 

De houding tegenover de docent, de tevredenheid met het onderwijs, aanwezigheid bij en interactie tijdens colleges en cijfers worden allemaal positief beïnvloed door een betere relatie met de docent. Dat schrijft de Britse onderzoeker Gillian M. Sandstrom van de University of Sussex in een pre-print. En minimale interacties zoals het groeten tijdens binnenkomst en het weten van de namen van je studenten kunnen echt een verschil maken.

Herkenning 

Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de studenten die bij binnenkomst werden begroet van mening was dat de docent hen herkende. Onder de studenten die niet werden begroet een slecht een kwart dat idee. Studenten die dachten dat de docent wist wat hun naam was hadden meer plezier in het vak.

Binding 

Daarnaast bleek dat studenten minder snel het gevoel hadden erbij te horen als ze dachten dat de docent hen niet herkende. Het gevoel van binding werd niet geheel beïnvloed door het bij naam gekend of gegroet worden. Wel werd het gevoel bevorderd, namelijk via het bestaan van een goede verstandhouding tussen docent en student.

Een docent die met groeten bij de deur en het leren van de namen een goede verstandhouding met de studenten opbouwt, heeft ook een positieve invloed op hen, concludeert Sandstrom. Het is natuurlijk wel van belang dat het groeten met overtuiging gebeurt en niet haaks staat op het andere gedrag van de docent. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk